Historien om byggnaden

Med endast 10 anställda började Electrolux sin vistelse i Västervik år 1946, i en byggnad där nuvarande Åhléns ligger. 1948 flyttade man till den nybyggda Electroluxfabriken och antalet anställda steg till 280. Kostnaden för fabriken uppgick till 4 Mkr. Här tillverkades elektroniska motorer till bl a kassa-
apparater, räknemaskiner, symaskiner och fläktmotorer till bilar. Kontorsdelens ursprungliga två våningar byggdes på med en tredje år 1957.

Under 1958-1968 expanderar verksamheten kraftigt och antalet anställda stiger till 530. Nu tillverkas även tvättmaskiner, centrifuger och hotelldammsugare.
1968-1978 byggs fabrikens golvyta ut till dubbla storleken vilket motsvarade ungefär tre fotbollsplaner. Dammsugartillverkningen flyttas från Stockholm till Västervik och man övertar Ankarsrums Bruk med sina 500 anställda.

1978-1988 är Electrolux Västerviks största företag med 1250 anställda. År 1988 är man 1800. Tillverkningen av hushållsassistenter har flyttats till Ankarsrum och man har övertagit Överums Bruks elmotortillverkning. Ett höglager med datastyrda truckar har byggts 1980. Från 1990 tillverkas enbart dammsugare i Västervik och 1998 är antalet anställda i Västerviksfabriken 770.
2004 läggs fabriken ned och 500 anställda blir utan jobb.

Electrolux tid i Västervik är över, men byggnaderna köps 2005 av Börje Andersson och Åke Sjöblom,
som startar ett företagshotell under namnet WeLux. Redan 2008 är i stort sett hela anläggningen på
28 000 kvm uthyrd till olika företag och entreprenörs-
andan märks inte bara inom WeLux område, utan hela Västervik. Samma år säljs WeLux vidare till nuvarande ägare /-/ Jörgen Svanlind.

Vy från söder över den blivande fabriken.

"Infohallen" på andra våningen i kontorsbyggnaden. Året är 1954.

Slutmontering av hotelldammsugaren Z33 under 1950-talet.

Jubileum i fabriken 17 augusti 1956.

Fram till 1957 stavades Electrolux med K.

Fasaden i september 2005.